۞خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اْلقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ۞

۞خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اْلقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ۞

Nawaz Sharif Ki Umar Qaid - (April 7, 2000)

Markazi Anjuman Khuddam ul Quran Lahore

Scroll to Top
Skip to content